Nová šance na získání podpory pro vznik i provoz dětských skupin v Praze

Nová šance na získání podpory pro vznik i provoz dětských skupin v Praze

Šťastné děti

Cílem výzvy č. 59 bude zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti jako podpora rodičů dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky, zejména žen, kterým bude prostřednictvím realizovaných aktivit umožněn dřívější návrat na pracovní trh.

Podporované aktivity

  • Vznik a provoz nových zařízení péče o děti v dětské skupině
  • Transformaci stávajících zařízení péče o předškolní děti na dětskou skupinu dle zákona č. 247/2014 Sb. a její provoz
  • Provoz stávajících zařízení péče o děti v dětské skupině

Doplňkové aktivity:

  • Podpora nezbytného vzdělání osob pracujících v zařízeních péče o děti a osob připravujících se na poskytování služeb péče o děti v dětské skupině

V rámci výzvy lze žádat o podporu na dětskou skupinu pro veřejnost i podnikovou dětskou skupinu.

Kdo může žádat o dotaci

  • Hlavní město Praha
  • Městské části hl. m. Prahy
  • Organizace zřízení a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

Cílové skupiny

  • Rodiče a zákonní zástupci dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky
  • Odborní pracovníci a další pracovníci zařízení péče o děti

Celková alokace výzvy: 10 milionů Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Předpokládaná minimální výše celkových způsobilých výdajů: 600 000 Kč

Předpokládaná maximální výše celkových způsobilých výdajů: 7 000 000 Kč

Forma podpory: Ex-ante

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

Hlavní město Praha a městské části Prahy – 5 %

Příspěvkové organizace hl. m. Prahy a městských částí Prahy – 5 %

Ostatní organizace zřízení či založené hl. m. Prahou a městskými částmi Prahy – 15 %

Datum vyhlášení výzvy: 14. 9. 2021

Projekt lze podávat od 14. 10. 2021 do 14. 6. 2022 

Časová a místní způsobilost výdajů: Musí být realizován v hl. m. Praze

Maximální dobra realizace je 24 měsíců.

Druh výzvy: Průběžná

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI