Nová výzva cílí na podporu dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně postižených a dalších znevýhodněných skupin

Nová výzva cílí na podporu dlouhodobě nezaměstnaných, zdravotně postižených a dalších znevýhodněných skupin

Poskytujete vzdělávací a rekvalifikační služby? Nebo chcete právě rozšířit okruh poskytovaných vzdělávacích služeb, ale chybí Vám finance? V tomto případě nepropásněte příležitost získat dotaci na financování aktivit zaměřených na podporu rekvalifikací či jiného odborného vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob! V rámci jednoho projektu lze získat až 6 milionů Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlásilo dne 27. 9. 2017 výzvu 075 na zvýšení zaměstnanosti a mobility podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných na trhu práce.

Podporované aktivity

 • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání
  • Realizace poradenských činností a programů, jejichž cílem je zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů osob
  • Výběr vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti
  • Podpora JOB klubů
  • Řízené poradenství ke změně kvalifikace
  • Individuální poradenství
 • Motivační aktivity
  • Aktivity zaměřené na zvýšení orientace v požadavcích na trhu práce a požadavcích volných pracovních míst a aktivity vedoucí ke zvýšení osobní motivace účastníka k vyhledávání zaměstnání a k zařazení do dalších aktivit projektu
 • Rekvalifikace
  • Podpora získávání nové kvalifikace, zvyšování, rozšiřování či prohlubování dosavadní kvalifikace včetně udržování a obnovování
 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce
  • Ve vztahu k charakteristice cílové skupiny projektu, jedná se např. o čtenářskou či numerickou gramotnost, rozvoj digitálních kompetencí(zejména s vazbou na konkrétní profese)
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností
  • Pracovní tréninky, odborné praxe, krátkodobé pracovní příležitosti i podpora zapracování osob znevýhodněných na trhu práce formou mzdového příspěvku, které prokazatelně přispějí k dalšímu pracovnímu uplatnění osob
  • Mentoring a asistence
 • Zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst
  • Zaměstnání mohou zprostředkovat pouze k tomu oprávněné subjekty (žadatel může o povolení zažádat; zajistit prostřednictvím partnera; zaplatit agenturu)
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání
  • Vytváření podmínek pro snazší uplatnění cílové skupiny – např. zkrácený úvazek, práce na dálku, sdílení pracovního místa aj.

Doplňkové aktivity:

 • bilanční a pracovní diagnostika v odůvodněných případech;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.

Kdo může žádat o dotaci

 • Vzdělávací a poradenské instituce s prokazatelnou dobou existence min. 1 rok k datu vyhlášení výzvy
  • Právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zaspaných ve školním rejstříku a vysokých škol
  • Fyzické osoby
 • Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence min. 1 rok k datu vyhlášení výzvy (spolky; obecně prospěšné společnosti; církevní právnické osoby; nadace)
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje

Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy předložit maximálně jednu projektovou žádost.

Cílové skupiny

 • A) Osoby s nízkou úrovní kvalifikace
 • B) Osoby zvláště ohrožené na trhu práce
 • C) Osoby se zdravotním postižením
 • D) Osoby dlouhodobě nezaměstnané

Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy předložit projektovou žádost zaměřenou pouze na jeden segment s cílovými skupinami (A, B, C či D) z výše uvedeného výčtu.

Celková alokace výzvy: 298 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč

Forma podpory: Ex ante

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 30. 9. 2020.

Vyhlašovatel výzvy doporučuje s ohledem na předpokládaný termín vydávání právních aktů stanovit zahájení realizace projektu v rozmezí od 1. 7. 2018 do 1. 10. 2018.

Projekt lze podávat od 27. 9. 2017 od 9:00 do 4. 1. 2018 do 12:00.

Místo realizace: Celá Česká republika

Místo dopadu: Česká republika bez hl. m. Prahy

Datum vyhlášení výzvy: 27. 9. 2017

Druh výzvy: Kolová

Odkaz na výzvu zde.

Nenašli jste nic, co by se Vám líbilo nebo navržené projekty neladí s Vašimi plány? Napište nám, rádi Vám pomůžeme najít optimální zdroj financování. Naše společnost se specializuje na komplexní projektové poradenství:

 • konzultace záměru
 • žádost o dotaci
 • studie proveditelnosti
 • komunikace s úřady
 • výběrové řízení
 • řízení projektu
 • monitorovací zprávy

Jsme profesionálové s dlouholetou praxí.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

S jakýmikoliv dotazy nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI