Nová výzva Inovace podporuje zvýšení know-how firem a jejich efektivnost

Nová výzva Inovace podporuje zvýšení know-how firem a jejich efektivnost

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Kdo může žádat o dotaci

 • Malé a střední podniky
 • Velké podniky při splnění kódu intervence 065 *
 • výzkumné organizace ze soukromého či veřejného sektoru
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • žadatelem může být i zahraniční subjekt

* Projekty velkých podniků se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (065)

Jaké aktivity jsou podporovány

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace);
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace);
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace);
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Způsobilé výdaje

 • nový dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek;
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti;
 • stavby;
 • technologie;
 • software a data;
 • práva kužívání duševního vlastnictví;
 • certifikace produktů;
 • marketingová inovace

Výše financování a dotace:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 25 % způsobilých výdajů

Alokace výzvy:

 • 2 500 000 000 Kč

Minimální výše dotace: 1 milion Kč

Maximální výše dotace: 75 milionů Kč

Podmínky výzvy:

 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy,
 • sídlo společnosti může být v Praze či v regionu, který není shledán hospodářsky problémovým

Příjem žádostí: 15. 10. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 29. 1. 2021

Očekávané podporované činnosti podnikání zde.

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/