Nová výzva na podporu inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

Nová výzva na podporu inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

V průběhu měsíce července 2017 vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu na podporu inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality. Na aktivity, jež zvýší kvalitu vzdělávání dětí a žáků právě na území těchto sociálně vyloučených lokalit, vyčlení ministerstvo až 250 mil. Kč.

Podporované aktivity

Aktivity mohou obce a kraje zacílit na přímou podporu mateřských, základních, středních škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti zavádění a realizace individuální integrace. Výzva klade důraz na osvětové aktivity směřované na veřejnost a podporuje vznik platforem a realizaci workshopů pro jednotlivé aktéry ve vzdělávání.

Kdo může žádat o dotaci

 • Výzva se zaměřuje nejen na obce/svazky obcí zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL), ale také na kraje, na jejichž území se nacházejí sociálně vyloučené lokality, které nejsou zapojené v KPSVL. Obce a kraje budou podpořeny v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání v dané lokalitě.
 • O dotaci mohou žádat následující subjekty:
  • obce
  • svazky obcí
  • sdružení obcí
  • kraje včetně hl. m. Prahy

Cílové skupiny

 • žáci/děti ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí
 • rodiče a opatrovníci dětí a žáků
 • žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
 • děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže; pracovníci škol a školských zařízení
 • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání dětí a žáků
 • zaměstnanci veřejné sprány a zřizovatelů škol a školských zařízení
 • veřejnost

Celková alokace výzvy

250 mil. Kč

Časová a místní způsobilost výdajů

Plánované datum zahájení příjmu žádosti o podporu: červenec 2017

Plánované datum ukončení příjmu žádosti o podporu: prosinec 2018

Místo realizace

Celé území České republiky.

Datum vyhlášení výzvy

červenec 2017

Druh výzvy

Kolová (jednokolová)

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI