Nová výzva na vzdělávání zaměstnanců II

Nová výzva na vzdělávání zaměstnanců II

V průběhu března bude vyhlášena další výzva na podporu vzdělávání zaměstnanců. Příjem žádostí o podporu bude zahájen také v březnu, ukončení příjmu žádostí je naplánované na květen. Výzva je určena pro celé zemí ČR mimo hlavního města Prahy.
Podporovanými aktivitami této výzvy budou vzdělávání poskytované v oblasti IT, jazyků, softs skills a odborných dovedností. Tedy další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence.
Cílová skupina budou jako u předchozí výzvy 110 – Zaměstnanci, čili osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci žadatele/partnera s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce.
Žadatelem by měli být zaměstnavatelé (např. podnikatelské subjekty, státní podnik, osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem za předpokladu, že nejsou oprávněnými žadateli v rámci jiných prioritních os).

 

Aktualizovaný harmonogram výzev naleznete zde: https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI