Nová výzva zaměřená na realizaci energeticky kvalitních úsporných projektů

Nová výzva zaměřená na realizaci energeticky kvalitních úsporných projektů

Uvažujete ve Vaší společnosti o realizaci úsporných opatření?

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve svém programu EFEKT právě zveřejnilo výzvu zaměřenou na financování energetického posouzení a studie proveditelnosti.

Výzva 2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe Vám nabízí.

 • Disponibilní prostředky Výzvy: 150 mil. Kč
 • Výše dotace: min. 51 tis. – max. 200 tis. Kč.
 • Termín příjmu žádostí: 1. 1. 2021 – 16. 10. 2021
 • Období, ve kterém musí být studie uhrazena: 1. 1. 2021 – 15. 10. 2021

Žadatelem mohou být: 

 • vlastníci objektů ve veřejném sektoru a jejich nájemci,
 • vlastníci objektů pro podnikatelské účely a jejich nájemci

Výše dotace pro žadatele: 

 • Objekt ve veřejném sektoru: až 100 tis. Kč
 • Objekt pro podnikatelské účely: až 200 tis. Kč

Maximální výše způsobilých nákladů:

 • Objekt ve veřejném sektoru: 70 %
 • Objekt pro podnikatelské účely: 70 %

Maximální výše způsobilých výdajů bez realizace energeticky úsporných opatření  30 %

Z dotace lze uhradit energetické posouzení a studii proveditelnosti. Dokumenty budou obsahovat: 

 • zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu

 • komplexní posouzení objektu, tj. návrh všech technicky realizovatelných opatření (i nízkonákladových), včetně odhadu potřebných investic a odhadu výnosů vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se spotřebou energie
 • návrh optimální a proveditelné kombinace opatření
 • návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů, a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky úsporných opatření
 • předběžný harmonogram prací
 • vyjádření investora, v jaké kombinaci je ochoten a schopen energeticky úsporná opatření realizovat

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/