Nové možnosti dotací v Obnovitelných zdrojích energie

Nové možnosti dotací v Obnovitelných zdrojích energie

Cílem programu OP PIK a páté výzvy Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Podporované aktivity – Nové

 • výstavba větrných elektráren,
 • instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel,
 • instalace solárních termických systémů

Podporované aktivity – Stálé

 • vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií,
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně,
 • výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren. Podpořeny mohou být rekonstrukce či výstavby zdroje do 10 MW.

Kdo může žádat o dotaci

 • Malé podniky
 • Střední podniky

Podnik musí splňovat definici malého/středního podniku:

 • zaměstnává méně než 50/250 zaměstnanců
 • roční obrat nepřesahuje 10/50 milionů EUR

Celková alokace výzvy: 640 milionů Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výdaje: 500 tisíc Kč

Míra spolufinancování:

Výše dotace pro malé podniky: 80 %

Výše dotace pro střední podniky: 70 %

Časová a místní způsobilost výdajů

Projekt lze podávat od 2. 9. 2019 do 31. 3. 2020.

Místo realizace: Česká republika

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/