Obory

Neziskové organizace

 • Dotace na sociální byty a komunitní centra
 • Dotace na stavby pro poskytování sociálních služeb
 • Dotace na pořízení, rekonstrukce a vybavení psychiatrických ambulancí
 • Dotace na domovy po seniory
 • …a mnoho dalších

Výzkumné  organizace

 • Dotace na budování kapacit pro kvalitní výzkum
 • Dotace na kvalitní výzkum a jeho výsledky
 • Dotace na zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely
 • Dotace na zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni
 • …a mnoho dalších

Školy

 • Dotace na zvyšování kvality vzdělávání na vysokých školách
 • Dotace na zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami
 • Dotace na celoživotní vzdělávání
 • Dotace na zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů
 • …a mnoho dalších

Podnikatelé

 • Dotace pro IT firmy
 • Dotace na nemovitosti
 • Dotace na nové technologie a stroje
 • Dotace na výzkum a vývoj
 • Dotace na vzdělávání zaměstnanců
 • …a mnoho dalších

Města, Obce a Kraje

 • Dotace na rozšíření a rekonstrukci mateřských a základních škol
 • Dotace na sociální byty a komunitní centra
 • Dotace na zateplení budov
 • Dotace na cyklostezky, veřejné osvětlení a chodníky
 • …a mnoho dalších

Zemědělci

 • Dotace pro mladé začínající zemědělce
 • Dotace na zemědělské stroje
 • Dotace na agropenziony
 • Dotace na provozovny nezemědělského charakteru
 • Dotace na rekonstrukce nemovitostí
 • …a mnoho dalších