Od října mohou pražští žádat o dotace na posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

Od října mohou pražští žádat o dotace na posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání

Na konci srpna bude vyhlášena výzva na podporu posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání v rámci operačního programu Praha – pól růstu. Od října potom budete moci žádat o podporu na projekty, jejichž cílem bude usnadnění začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem na pražských školách a příprava specialistů pro rozvoj demokratické kultury dle modelu Rady Evropy .

Podporované aktivity

 • Rozvoj a realizace kurzů pro:
  • Interkulturní pracovníky či komunitní tlumočníky
  • Dvojjazyčné asistenty
  • Specialisty pro zavádění modelu kompetencí pro demokratickou kulturu do vzdělávacích programů pražských škol

Kdo může žádat o dotaci

 • Nestátní neziskové organizace
 • Vysoké školy
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
 • mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy se sídlem v hl. m. Praze

Celková alokace výzvy

80 mil. Kč

O kolik je možné žádat

Minimální výše způsobilých výdajů: 600 000 Kč

Maximální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy

30. 8. 2017

Příjem žádostí

Plánované datum příjmu žádostí o podporu: od 2. 10. 2017 do 24. 1. 2018

Místo realizace

Hl. m. Praha

 

Odkaz na avízo výzvy zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI