Pilotní výzva MŽP zavádí poprvé financování formou úvěrů. Žádejte na své projekty půjčku bez úroku až na 100 % cílové částky

Pilotní výzva MŽP zavádí poprvé financování formou úvěrů. Žádejte na své projekty půjčku bez úroku až na 100 % cílové částky

Ministerstvo životního prostředí ve výzvě 1/2017 IFN poskytuje podporu formou půjčky k dotacím na projekty snižující environmentální rizika.

Celkovou alokaci 480 milionů Kč z Operačního programu Životní prostředí doplňuje dalších 343 milionů Kč ze zdrojů Státního fondu životního prostředí České republiky. Půjčka může tvořit z celkových způsobilých výdajů (CZV) minimálně 35 % a maximálně 100 %, takže žadatel může pokrýt půjčkou i všechny způsobilé výdaje svého projektu.

Podporované aktivity

Financované mohou být například projekty jako průmyslové čističky odpadních vod, chladicí zařízení u zimních stadionů nebo provozy, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky. Jde o projekty zvláště v těch oblastech, v nichž nejsou dostupné úvěry na výměnu a modernizaci zařízení či technologií pro větší bezpečnost průmyslových provozů, a zejména v případech, pokud jde o návratné investice.

Kdo může o dotaci žádat?

Ve stávajícím programovém období měly možnost čerpat evropské dotace na snižování environmentálních rizik pouze města, obce a veřejnoprávní subjekty. Nyní mají poprvé příležitost využít prostředky z evropských fondů i soukromé společnosti a škála podporovaných projektů se ještě rozrůstá.

Doba splatnosti půjčky je plánována až na 10 let. Tento způsob financování jistě využijí zejména obce, města či průmyslové podniky s nedostatkem vlastních investičních prostředků na projekty, které jdou obtížně financovat tradičními bankovními produkty a nejsou a ani nebudou pro ně k dispozici přímé dotace z EU.

Žádosti do pilotní výzvy č. 1/2017 IFN je možné podávat od 16. října 2017 do 29. června 2018, nebo do vyčerpání alokované částky.

Zvýhodněné půjčky patří mezi tzv. inovativní finanční nástroje (IFN), které mají po roce 2020, tedy v dalším programovém období, postupně nahrazovat dosavadní čistě dotační podporu z evropských zdrojů. Jako pilotní projekt je MŽP zavádí ale již nyní. V nově vyhlašované výzvě jsou finance ve formě půjčky určeny ke snížení průmyslového znečištění a na rekonstrukci provozů představujících pro životní prostředí ekologické riziko.

Více informací o výzvě a náležité dokumentaci zde.