Plánovaná výzva programu Inovace

Cílem Výzvy IX Inovace (inovační projekt), jejíž vyhlášení je naplánováno na 28.5.2021, bude posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. To by mělo následně vést k zvýšení inovační výkonnosti podniku.

Parametry

 • Termín příjmu žádostí: 06.2021 – 30.09.2021
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 1 mld.
 • Výše dotace: 1 mil. – 75 mil. Kč
 • Druh výzvy: průběžná
 • Realizace projektu: území celé České republiky mimo hlavní město Praha
 • Dotace je pro: malé a střední podniky. Velké podniky – jenom u projektů v oblasti životního prostředí.

Cílem podpory je:

 • Posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem
 • Rozšíření know-how firem pro vlastní inovace
 • Zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací

Zaměření dotace:

 • Inovace produktu
 • Inovace procesu
 • Organizační inovace
 • Marketingová inovace

Výše dotace:

 • Malý podnik – 45 %
 • Střední podnik – 35 %
 • Velký podnik – 25 %

Náklady, které lze platit z dotace:

 • Dlouhodobý hmotný majetek a jeho technické zhodnocení (projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie)
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Neinvestiční výdaje – služby
 • Výdaje na stavby

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/