Plánované výzvy v rámci Operačního programu Praha Pól růstu

Předpokládá se vyhlášení několika dalších výzev s celkovou možnou alokací až 640 milionů korun, které na své vyhlášení ještě do konce letošního roku čeká. V polovině listopadu bude vyhlášena výzva s číslem 56, jejímž cílem je prostřednictvím inovačního partnerství podpořit rozvoj městské samosprávy. Připraveno je zde přibližně 220 milionů korun a pro žadatele o dotaci bude výzva otevřena od letošního prosince do září příštího roku. Ve stejných termínech bude také vyhlášena výzva číslo 55, která podpoří investice do podnikatelských inkubátorů a technologických parků. Na tuto výzvu bude připraveno zhruba 250 milionů korun. Celkem sto milionů korun čeká na své příjemce ve výzvě s číslem 54, do níž bude možné podávat projekty od 6. ledna do 26. června 2020. Tyto prostředky jsou určeny pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy zřízené hlavním městem Prahou a jejich cílem je dále zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Na konec tohoto roku je dále připravována výzva číslo 50, jejímž cílem je podpořit malé a střední podniky prostřednictvím ochrany jejich průmyslového vlastnictví a posílení míry využívání specializovaných služeb. Zájemci o podporu si budou v této výzvě moci rozdělit až 70 milionů korun.

V únoru příštího roku jsou plánované výzvy 46 a 53 týkající se komunitních center, u investiční výzvy i vybraných sociálních služeb a sociálního bydlení.