Platformy pro inovaci kulturního obsahu

Platformy pro inovaci kulturního obsahu

Pilotní projekt na podporu inovací a nových technologií v oblasti tvorby, distribuce a propagace evropského obsahu a spolupráce mezi různými obory (film, hudba, vydavatelství, multimédia atd.). Mělo by jít buď o novou službu nebo rozšíření už existující infrastruktury (co se týče zaměření, dosahu a/nebo partnerů).

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Do výše 60 % uznatelných nákladů

Celková alokace: 1,038 milionu EUR

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • Podpořit Evropský obsahový průmysl k rozvoji a příjímání inovací a nových technologií pro udržení vůdčího postavení v digitální éře
  • Spojit aktéry z různých oblastí obsahového průmyslu a prostřednictvím sdílení zkušeností, dat a vědomostí rozvíjet spolupráci i inovativnost
  • Testovat a rozvíjet nové přístupy a obchodní modely pro tvorbu, distribuci a propagaci kulturního obsahu, s využitím digitálních technologií a zohlednění chování nových zájemců o něj
  • Založení a provozování platforem pro inovaci kulturního obsahu

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

  • aktivity platformy pro testování nových technologií a rozvoj nových přístupů, služeb, obchodních modelů v odvětvích vytvářejících obsah
  • aktivity propagující výsledky tohoto testování, výměnu dat a zkušeností mezi různými kulturními odvětvími
  • organizace akcí, konferencí, workshopů (online i offline) představující výsledky platformy

Obsahový průmysl zahrnuje klíčové firmy vlastnící a poskytující metadata z médií a masmédií. Médii může být myšlena hudba, kinematografie, jakékoliv textové publikace, geografický data aj.

Výzva otevřena do 20. 9. 2019

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/