Podpora elektromobilů a nízkoemisních vozidel pro obce

Podpora elektromobilů a nízkoemisních vozidel pro obce

Již potřetí v řadě nabízí Ministerstvo životního prostředí dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu vozidly na alternativní pohon resort podporuje i dobíjecí stanice a rozšiřuje okruh příjemců. Připraveno je celkem 100 milionů korun pro obce, kraje a další žadatele. Dosud zbývá více jak půl alokace.

Typy podporovaných projektů:

 • CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn,
 • plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje,
 • hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem,
 • elektromobil – vozidlo výhradně s elektro pohonem.

Spolu s nákupem nebo pronájmem vozidel lze čerpat příspěvek i na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla, tzv. smart wallboxů.

Oprávnění žadatelé:

 • Uzemní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hl. m. Prahy
 • Svazky obcí
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Příspěvkové organizace obcí a krajů
 • Společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi či kraji

Forma a výše podpory:

Alokace výzvy 100 milionů Kč, z toho:

 • 90 mil. Kč je vyhrazeno na vozidla s pohonem plug-in hybrid a elektromobil (včetně chytrých dobíjecích stanic pořízených k těmto vozidlům);
 • 10 mil. Kč je vyhrazeno na vozidla s pohonem CNG a hybrid;
 • Na samotatné vozidlo: 20 tisíc až 1 milion Kč;
 • Na chytrou dobíjecí stanici: 20 tisíc Kč;
Výše finanční podpory podle typu vozidla

Typ vozidla/Podpora Maximální výše dotace na jedno vozidlo
CNG Elektromobil Plug-in hybrid Hybrid
M1 (osobní – např: Citigo-E iV) 50 tis. Kč 250 tis. Kč 200 tis. Kč 50 tis   . Kč
N1 (nákladní do 3,5t včetně) 100 tis. Kč 500 tis. Kč 200 tis. Kč x
L7E (malá užitková) x 200 tis. Kč x x
L6E x 100 tis. Kč x x
L1E, L2E (motorky do 45 km/h) x 20 tis. Kč x x
L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h) x 50 tis. Kč x x
M2, M3 do 7,5t včetně (minibus) 150 tis. Kč 1 mil. Kč x x
N2 do 12t včetně (nákladní střední) 250 tis. Kč x x x

 

V rámci jedné žádosti může být dotace poskytnuta až do výše 40 % celkových způsobilých výdajů za vozidla a dobíjecí stanice, maximálně však do výše dle tabulky.

Časová a místní způsobilost výdajů

Projekt lze podávat až do 30. 9. 2019

Místo realizace:

Celá ČR

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/