Podpora investic do náročného vybavení a infrastruktury pro vysoké školy

Podpora investic do náročného vybavení a infrastruktury pro vysoké školy

Tato výzva je určena vysokým školám, k umožnění financování doplňkových investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení, v návaznosti na aktivity ESF výzvy pro vysoké školy II.

ERDF Výzva pro vysoké školy II

Podporované aktivity:

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky

 Aktivita č. 3: Zpřístupnění vysokoškolského prostředí

 Aktivita č. 4: Informační zdroje pro výuku

Další informace k oprávněným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická

Žadatelé jsou povinni přizpůsobit datum ukončení fyzické realizace projektu vzhledem k realizovaným aktivitám projektu tak, aby nedošlo k prodlevě v připravenosti pořizované a budované infrastruktury pro komplementární projekty výzvy ESF výzva pro vysoké školy II.

Kdo může žádat o dotaci:

  • Veřejné, státní i soukromé vysoké školy

 Cílová skupina výzvy:

  • Studenti vysokých škol
  • Akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol
  • Žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole

Celková alokace výzvy: 1 500 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše výdajů: 1 500 000 Kč

Maximální výše výdajů: 250 000 000 Kč

V případě podpory režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR.

Druh výzvy: kolová výzva

Projekt lze podávat:

  • od 28. 11. 2018

  • do 29. 3. 2019, do 14:00 hod.

Časová a místní způsobilost výdajů:

Místo realizace: Území ČR, s výjimkou aktivity č.4, kdy může být místo realizace celé území Evropské Unie

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI