Podpora nízkouhlíkových technologií

Podpora nízkouhlíkových technologií

Aktuálně otevřená výzva Nízkouhlíkové technologie přináší podnikům podporu v zavádění inovativních technologií v oblastech

Typ výzvy: průběžná

Ukončení příjmu žádostí: 28. 5. 2020, 15:00

Jeden ekonomický subjekt může podat maximálně 10 žádostí o podporu.

 

Akumulace energie

Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti nakládání s energií.

Podporované aktivity

 • Inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Způsobilé výdaje (ZV)

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek

Příjemci podpory

 • malé, střední a velké podniky (i podniky vlastněné 100% veřejným sektorem)
 • realizace mimo území NUTS 2 Praha

Výše podpory: od 300 tis. Kč do maximální výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Míra podpory

 • malý podnik – 80 % ZV
 • střední podnik – 70 % ZV
 • velký podnik – 60 % ZV

Alokace výzvy: 50 mil. Kč

Elektromobilita

Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility.

Podporované aktivity

 • Pořízení elektromobilu – bateriového elektrického vozidla nebo Extended Range Electric Vehicle (EREV), elektromobilu s rozšířeným dojezdem
 • Pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu pro elektromobily s možností doplnění nabíjecí stanice o baterii a fotovoltaickou elektrárnu (FVE), za předpokladu, že baterie i FVE je součástí nabíjecí stanice.

Způsobilé výdaje (ZV)

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

Příjemci podpory

 • malé, střední a velké podniky
 • realizace mimo území NUTS 2 Praha

Výše podpory: od 250 tis. Kč do maximální výše dle pravidel veřejné podpory de minimis

Míra podpory

Kategorie vozicel M1 (osobní)

 • malý podnik – 30 % ZV
 • střední podnik – 25 % ZV
 • velký podnik – 20 % ZV

Kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2 (motocykly a čtyřkolky, minibusy a nákladní vozidla)

 • malý podnik – 40 % ZV
 • střední podnik – 35 % ZV
 • velký podnik – 30 % ZV

Alokace výzvy: 150 mil. Kč (navýšena z 50 mil. Kč)

Druhotné suroviny

Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin.

Podporované aktivity

Zavádění inovativních technologií:

 • k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití,
 • kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny,
 • na výrobu výrobků z druhotných surovin.

Způsobilé výdaje (ZV)

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého
  hmotného majetku)

Příjemci podpory

 • malé, střední a velké podniky (i podniky vlastněné 100% veřejným sektorem)
 • realizace mimo území NUTS 2 Praha

Výše podpory: 1 až 70 mil. Kč

Míra podpory

 • malý podnik – 45 % ZV
 • střední podnik – 35 % ZV
 • velký podnik – 25 % ZV

Alokace výzvy: 500 mil. Kč

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/