Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v celé ČR

Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v celé ČR

Právě probíhá příprava dvou výzev na podporu péče o nejmenší děti. Výzvy budou nabízet možnost provozu mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let (včetně), s kapacitou přesně 4 děti. Mikrojesle umožní rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a současně přináší pracovní uplatnění pro pečující osoby v těchto zařízeních. Výzva č. 69 je určena pro ČR mimo Prahu s alokací 200 000 000 Kč a výzva č. 70 je určena pro Prahu s alokací 24 000 000 Kč.

 Podporované aktivity

 • provoz mikrojeslí a vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích

Kdo může žádat o dotaci

 • obce
 • příspěvkové organizace obcí
 • nestátní neziskové organizace (NNO)

Cílové skupiny

 • Rodiče s malými dětmi

Předpokládaná míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • obce – 5%
 • příspěvkové organizace obcí – 5%
 • nestátní neziskové organizace (NNO) – 0%

Forma podpory: ex ante

Datum vyhlášení výzvy: Leden 2019

Projekt lze podávat: od ledna 2019 do února 2019.

Doplňující informace:

 • Rodinné prostředí, podmínky „jako doma“, péče o vlastní děti (max. 2)
 • Provoz min. 8 hod. denně, 5 dní v týdnu
 • Plán péče a výchovy má pouze doporučující charakter
 • Zřizovatelem mikrojeslí může být obec, příspěvková organizace obce, nezisková organizace a školské zařízení vždy v partnerství s obcí, kdy obec je partner bez finančního příspěvku a musí souhlasit se zřízením mikrojeslí ve své obci, nicméně souhlas nevyžaduje písemnou formu
 • Obec může poskytnout prostory, spolupracovat při výběru a příjímání dětí do mikrojeslí, pomáhat s propagací mikrojeslí
 • Je doporučeno se řídit vyhláškou č. 281/2014 sb. pro dětské skupiny do 4 dětí, kde nejsou tak přísná hygienická pravidla
 • Prostory musí splňovat stavební předpisy na byt, obytnou místnost, pobytovou místnost
 • Mikrojesle mohou byt zřízeny v domácnosti i mimo domácnost (je doporučeno z hlediska požární bezpečnosti max 2. nadzemní podlaží)
 • Vytvořený bezpečný prostor pro malé děti (kryty na radiátory, ostré rohy, strmé schody)
 • Sociální zařízení může být společné jak pro děti, tak pro pečující osoby
 • Dětské WC a snížené umyvadlo není vyžadováno (lze nahradit redukcí nebo stupínky)
 • Stravu lze zajistit dovozem nebo od rodičů
 • Hřiště v docházkové vzdálenosti
 • Očkované děti
 • Odborná způsobilost pečujících osob: dle zákona o dětské skupině č. 247/2014 Sb. (odbornost pedagogická, sociální, zdravotní, profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky)
 • Budou určené max. úvazky na pečovatelky a manažery,  dle zadaného vzorce bude vyplněn nárok na odměny, mzdy a platy, další náklady se vypočítají automaticky ve výši 40 %
 • Budou určené m2 na jedno dítě
 • Je doporučeno mít domluveno 7 – 10 dětí, které se budou v jeslích střídat, aby tam vždy byly 4 a nedošlo k neplnění indikátorů

Druh výzvy: Průběžná

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/