Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chystá v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) další výzvu na podporu dětských skupin pro podniky i veřejnost.

Vyhlášení výzvy “Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu” je plánované na 30. 11. 2016 s předpokládaným ukončením příjmu žádosti v červnu 2017. Podle informací uvedených v harmonogramu výzev OPZ by výzva měla podporovat budování a provoz, ale také transformaci a provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina.

Oprávněnými žadateli by měli být kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost, školy a školská zařízení, VŠ, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace a sociální partneři. Předpokládaná alokace výzvy je 350 mil. Kč.

První výzvy na podporu dětských skupin byly určeny pro Prahu i zbytek ČR a byly vyhlášeny v listopadu 2015 s předpokládaným ukončením příjmu žádostí v roce 2017. Ovšem již po necelém měsíci byla vyčerpána alokace výzvy určená pro Prahu. Po dvou měsících byla ukončena i druhá výzva také z důvodu významného překročení alokace výzvy. Velký zájem lze proto očekávat i v tomto roce! Reference na vybrané realizované projekty pro dětské skupiny pro nemocnice a jiné organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání dotací je 100 %.

Dětská skupina musí poskytovat pravidelnou péči o dítě od narození, resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.

Dotaci lze získat na vybudování a provoz dětské skupiny (stavební opravy/úpravy, nákup zařízení pro děti jako židle, postýlky, nádobí, ručníky atd.) nebo na tzv. transformaci zařízení v případě již provozovaného zařízení (opět stavební úpravy/opravy a zařízení pro děti):

 • Je-li žadatelem nezisková organizace získá 100% podporu dle počtu dětí ve skupině.
 • Minimální kapacita zařízení je 5 míst, maximální kapacita je 24 míst ve skupině.

V rámci dotace získáte také prostředky na provozní náklady vč. pronájmu prostor, ve kterých bude dětská skupina provozována, případně na proškolení osob, které budou v rámci dětské skupiny o děti pečovat

Projekt můžete zahájit již koncem roku 2016, ale samotnou fázi péče o děti lze započít až do 12 měsíců od zahájení realizace projektu (lze tedy zahájit fázi budování nebo transformace např. od 1. 1. 2017, ale péči o děti až od 1. 9. 2017).

V případě dotazů, vyhodnocení rizik, výhod a nevýhod pro vaši organizaci je možné nezávazně konzultovat s našimi externími poradci již nyní. V případě zájmu pište na jankovska@dotace2009.cz.

Seznam vybraných referencí pro dětské skupiny:

 • Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje: Provoz dětské skupiny v Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje (registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001703)
 • Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje: Vybudování a provoz zařízení péče o děti v Kolíně (registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002084)
 • Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje (nemocnice vKutné Hoře): Vybudování a provoz zařízení péče o děti v Kutné Hoře (registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002085)
 • Krajská nemocnice T.Bati a.s.
 • Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
 • Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje (projekt OPLZZ)
 • Winfield jazyková škola s.r.o. (http://www.skolka-filip.cz/)
 • Koupák s.r.o.:Provoz zařízení péče o děti Koupák s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001701)
 • Mgr. Kateřina Bendová:Vybudování a provoz zařízení péče o děti (registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001679)
 • Mrňouskové Dětské centrum Mikulov, z. s.: Provoz zařízení péče o děti Mrňouskové Dětské centrum Mikulov, z.s. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001685)
 • Winfield jazyková škola s.r.o.:Provoz zařízení péče o děti Filip (registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001670)
 • Mateřská škola Nessie, o.p.s.:Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti v Mateřské škole Nessie, o.p.s.: (registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0001666)