PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ (DĚTSKÉ KLUBY A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY) MIMO PRAHU

PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DOBĚ MIMO ŠKOLNÍ VYUČOVÁNÍ (DĚTSKÉ KLUBY A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY) MIMO PRAHU

V lednu příštího roku bude vyhlášená výzva podporující rodiče žáků 1. stupně základních škol zajistit jejich dětem kvalitní služby péče o děti mimo školní vyučování ve formě dětských klubů a příměstských táborů.

 

Podporované aktivity:

  • zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy, příměstský tábor v době školních prázdnin, doprovod dětí na kroužky a zájmové aktivity, společná doprava dětí
  • nákup vybavení (hm. maj. do 40 tis. Kč a nehm. maj. do 60 000 Kč), spotřebního materiál, osobní náklady – mzdy pracovníků, nákup služeb

 

Cílová skupina: Rodiče s malými dětmi

 

Území dopadu: celá ČR (mimo Prahu)

 

Plánované datum vyhlášení výzvy: 1/2020

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 3/2020

Druhy výzvy: kolová

 

Plánovaná alokace: 200 000 000 Kč