Poslední dvě výzvy pro Prahu pro tento rok

Poslední dvě výzvy pro Prahu pro tento rok

Výzva č. 48 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

  • Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let,
  • Pořízení vybavení a zařízení, stavební úpravy

Kdo může žádat o dotaci:

Hlavní město Praha

Městské části hl. m. Prahy

Mateřské, základní, střední školy

 

Cílové skupiny:

Děti a žáci

Pracovníci ve vzdělávání

 

Plánované datum vyhlášení výzvy: 16. 10. 2019

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 11. 2019

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 26. 03. 2020

 

Druh výzvy: kolová

Celková alokace výzvy: 80 000 000 Kč

 

 

Výzva č. 54 Inkluze a multikulturní vzdělávání III

  • Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
  • Rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání formou zavádění principů multikulturní výchovy na školách
  • Posílení komunitní role škol na základě spolupráce vzdělávacích zařízení (předškolních, základních a středních škol) s neziskovým sektorem, kulturními a sportovními institucemi a městskou správou na vzdělávání a jejich zapojení do vzdělávacího procesu
    Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků, pracovníků organizací působících ve vzdělávání pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku

 

Kdo může žádat o dotaci:

Mateřské, základní, střední, vyšší odborné školy

 

Cílové skupiny:

Děti a žáci

Pracovníci ve vzdělávání

 

Plánované datum vyhlášení výzvy: 23. 10. 2019

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 11. 2019

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 10. 2020

 

 

Druh výzvy: průběžná

Celková alokace výzvy: 100 000 000 Kč

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

 

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/