Pražané mohou opět žádat o podporu aktivit chráněných dílen a sociálního podnikání

Pražané mohou opět žádat o podporu aktivit chráněných dílen a sociálního podnikání

Tato výzva je zacílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně podniků propojujících své sociální podnikání s různými formami sociálních služeb (např. s chráněným či azylovým bydlením) či komunitních aktivit. Tato výzva je také zacílena na vznik a rozvoj chráněných pracovišť.

Podporované aktivity

 • Vznik sociálního podniku
 • Vznik chráněných pracovišť
 • Rozvoj sociálního podniku
 • Rozvoj chráněných pracovišť
 • Investice, vybavení a zařízení apod.

Kdo může žádat o dotaci

 • PO nebo FO jejíž datum vzniku je max. 2 roky před předložením žádosti o podporu:
  • Nestátní neziskové organizace,
  • Veřejné instituce (pouze aktivita podpory chráněných pracovišť)
  • Podnikatelské subjekty (pouze aktivita podpory sociálního podnikání)

Cílové skupiny

 • osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných
 • osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím
 • příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů
 • oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu
 • osoby závislé a ohrožené závislostmi
 • osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin
 • osoby po (ve) výkonu trestu
 • nezaměstnané osoby starší 50 let
 • osoby dlouhodobě nezaměstnané (minimálně 6 měsíců)

Pro podporu chráněných pracovišť jsou cílovou skupinou pouze osoby se zdravotním postižením včetně duševně nemocných.

Celková alokace výzvy: 42 000 000 Kč

Výše výdajů pro vznik sociálních podniků/chráněných dílen:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:   4 000 000 Kč

 Výše výdajů pro rozvoj sociálních podniků/chráněných dílen:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:   2 000 000 Kč

Forma podpory: Ex-ante

Míra spolufinancování: 0 %

V případě podpory chráněného pracoviště od žadatele veřejné instituce: 10 %

Časová a místní způsobilost výdajů:

Maximální doba realizace projektu je 24 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2021.

Projekt lze podávat od 24. 1. 2018 do 23. 1. 2019, 16:00.

Místo realizace: Hl. m. Praha

Místo dopadu: Hl. m. Praha

Datum vyhlášení výzvy: 24. 1. 2018

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI