Představení výzev na výzkum pod patronací Technologické agentury

Představení výzev na výzkum pod patronací Technologické agentury

V současné době podporuje Technologická agentura ČR (TA ČR) více než 1500 projektů aplikovaného výzkumu s ročním celkovým rozpočtem přes 4 miliardy korun. Podpora aplikovaného výzkumu, uplatnění výsledků vědeckého zkoumání v praxi a jejich komerční využití jsou mezi hlavními prioritami strategického směřování České republiky. A programy Technologické agentury mají na rozvoji těchto oblastí nezastupitelný podíl.

Klíčovým nástrojem agentury pro tuto spolupráci je program DELTA, který podporuje projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu, jejichž výsledky pomáhají konkurenceschopnosti obou zemí. Aktuálně byla vyhlášena společná výzva TA ČR a Spolkového ministerstva školství a výzkumu na podporu projektů českých a německých podniků a výzkumných organizací v oblasti Průmyslu 4.0.

Rok 2017 je pro TA ČR také rokem historicky rekordního počtu veřejných soutěží. Bude jich vyhlášeno celkem šest, z toho ve třech nových klíčových programech pro rozvoj českého hospodářství a společnosti, které agentura připravila v uplynulém roce, a byly také úspěšně schváleny vládou. Po již zmíněné výzvě s Německem bude dále na konci března vyhlášena 1. veřejná soutěž v prvním z nově schválených programů s názvem ZÉTA, který je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení mladé výzkumné generace. Další nový program THÉTA podpoří projekty výzkumu a vývoje, které pomohou realizaci strategických vládních cílů v oblasti energetiky.

První výzva bude vyhlášena na podzim letošního roku a celkově je na celý program plánováno ze státního rozpočtu 4 miliardy korun. Vláda rovněž v lednu 2017 schválila program ÉTA zaměřený na společensko-vědní oblast. ÉTA reaguje na aktuální společenské výzvy v této oblasti včetně těch souvisejících s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí a digitalizací (příprava na Společnost 4.0). První výzva bude vyhlášena v druhé polovině srpna a celkově je na tento program ze státního rozpočtu plánováno 2,4 miliard korun. Z dalších výzev bude již na počátku dubna otevřena výzva v rámci jednoho z největších programů agentury s názvem EPSILON, který je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu v klíčových technologických oblastech. V polovině roku je plánována také další výzva v programu DELTA zaměřena na spolupráci s některými východoasijskými zeměmi.

Zdroj: www.vyzkum.cz

Mgr. Markéta Jankovská
Mgr. Markéta Jankovská
Projektová manažerka CELKOM Praha, spol. s r.o. Kloboučnická 1627/7 140 00 Praha 4