Přemýšlíte o realizaci úsporných opatření ve Vašem podniku?

Přemýšlíte o realizaci úsporných opatření ve Vašem podniku?

Státní program na podporu úspor energie vyhlašuje výzvu zaměřenou na realizaci energeticky úsporných projektů.

Tato výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti objektů ve veřejném sektoru a objektů pro podnikatelské účely. 

Rozpočet programu na rok 2021: 150 mil. Kč

Maximální výše dotace: 

  • objekt ve veřejném sektoru 100 tis. Kč. 
  • objekt pro podnikatelské 200 tis. Kč. 

Z dotace lze financovat zpracování dokumentů studie proveditelnosti a energetické posouzení, které budou obsahovat: 

  • Zhodnocení aktuálního stavu objektu
  • Komplexní posouzení objektu, tj. návrh všech technicky realizovatelných opatření (i nízkonákladových), včetně odhadu potřebných investic a odhadu výnosů vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se spotřebou energie
  • návrh optimální a proveditelné kombinace opatření, který se vyznačuje vynaložením přijatelné výše investic při maximálně dosažitelném objemu úspor energie a tím i maximálním snížení provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie
  • Návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů, a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky úsporných opatření.

Všechny výše uvedené náklady bude možno hradit až ze 70 % z dotace.

  • (Další podmínky dotace s Vámi rádi prodiskutujeme osobně)

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou: 

  • vlastníci objektů ve veřejném sektoru a jejich nájemci,
  • vlastníci objektů pro podnikatelské účely a jejich nájemci

O dotaci lze žádat v období mezi: 1. 1. 2021 – 15. 10. 2021

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/