Naše Reference

Masarykova Univerzita

Referenční list


Příprava a podílení se na kompletaci projektové žádosti a jejích příloh projektu s názvem  Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (POSTDOC I.)", registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0009 https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/18143 Kompletace projektové žádosti a jejích příloh u projektu s názvem „Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (POSTDOC II.)“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0037 https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/22903

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Referenční list


Příprava a součinnost projektové žádosti a jejích příloh projektu "Genomika na základě zobrazovacích metod" pro útvar BlOCEV - Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci, Hvězdova 1689/2a,140 62 Praha 4 Pankrác, Česká republika s registračním číslem projektu CZ.1.05/1.1.00/17.0370. (http://www.biocev.eu/)

Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Referenční list


Podílení se na celkové přípravě, zpracování, finalizaci a kompletaci žádosti o podporu a jejích příloh v projektu s názvem "Modernizace laboratorní výuky v bakalářských a magisterských studijních programech FS ČVUT v Praze", registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002446 (https://www.fs.cvut.cz/)

Oblastní nemocnice Kladno, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Referenční list


Provoz dětské skupiny v Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001703 (http://www.nemocnicekladno.cz/oddeleni/ostatni/detska-skupina-rybicka)

Mateřská a základní škola, Brno, Lidická 6a

Referenční list


"Vzdělávání učitelů a vedoucích pracovníků speciálních mateřských škol formou stáže ve Velké Británii a eLearningu", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0141 (http://www.zslidickabrno.cz/projekt-eu)

Sluneční domov, z. s.

Referenční list


„Komunitní centrum Sluneční dům“ , registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000168 http://slunecnidomovkc.mozello.cz/

Oblastní nemocnice Příbram, a. s.

Referenční list


Zajištění celkové přípravy, zpracování, finalizace a kompletace žádosti o podporu a jejích příloh s názvem "Vybudování a provoz zařízení péče o děti v Příbrami",
registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006721.
http://www.nemocnicepribram.cz/

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská 1

Referenční list


"Vzdělávací program automatizace a robotika ve strojírenství"
registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0049
"Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů"
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0036
http://www.spssbrno.cz/o-skole/projekty-eu

Střední odborné učiliště nábytkářské v Liberci


"E-learning do škol s technickým zaměřením"
"Spolupráce SOU s firmami při zavádění nejmodernějších technologií"
http://www.skolakaterinky.cz/projekty/projekt-esf2-e-learning
http://www.skolakaterinky.cz/projekty/projekt-esf3-cnc

Denní centrum Barevný svět, o. p. s


"I my rádi pracujeme II.", registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0000981 http://www.barevny-svet.eu/projekt/


"Podpora nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím nových moderních postupů a materiálů ve stavebnictví", registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.06/04.0024 http://www.nadeje-m.cz/ukoncene-projekty/


"Vybudování a provoz zařízení péče pro děti v Kolíně", registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002084 http://www.nemocnicekolin.cz/ "Vybudování a provoz zařízení péče o děti v Kutné Hoře", registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002085 http://www.nemocnicekolin.cz/


"Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků", registrační číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/36252 http://www.planovanirodiny.cz/clanky/projekt-EU-profesionalizace-SPRSV


"S řemeslem k podnikání", registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00056 www.webtrziste.cz/cigelska


"Příležitost pro tebe",
registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/63.00034
http://www.ivex.cz/?p=ppt


"Nebojte se zaměstnat",
registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00095
http://www.fondyeu.eu/podporeny-projekt/188174-nebojte-se-zamestnat

Farní charita Praha 1 - Nové Město

Referenční list


„Komunitní centrum Žitná“ , registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000243 http://programmari.cz/komunitni-centrum-zitna/


"Zvyšování kvality výuky cizích jazyků na základních školách“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/14.0201 http://www.jazykovaskola.cz/index.php?section=projektzs01&page=projektzs


"Přímá podpora inkluzivního vzdělávání v běžných MŠ a ZŠ prostředníctvím Montessori pedagogiky", registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.2.09/03.0013 http://www.slunicko-montessori.cz/podpora-inkluzivniho-vzdelavani


"Za jazykem za hranice", registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.1.02/03.0102 http://www.zstyrsovavy.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=162:o-projektu&catid=24&Itemid=85  


"Tvorba výukových modulů zaměřených na rozvoj manuální zručnosti žáků SŠTŘ Nový Bydžov", registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/01.0007 http://www.sstrnb.cz/ESF/index.htm


"Smysluplné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami", registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36280 http://www.zs-ln.cz/zakladni-skola/projekty/projekt-oppa-2013-2015    


"Praha je náš nový domov", registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000056 http://www.zshanspaulka.cz/index2.htm