Revize operačního programu Zaměstnanost

Revize operačního programu Zaměstnanost

OP Zaměstnanost vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy z Evropského sociálního fondu v období 2014-2020. Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

2. revizi Operačního programu Zaměstnanost schválila Evropská komise 24. ledna 2019.

Revize OPZ spočívá v přesunu prostředků ve výši 880 mil. Kč z prioritní osy 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly do prioritní osy 2 –  Sociální začleňování a boj s chudobou. Zdrojem přesouvaných prostředků jsou zejména úspory generované nedočerpáním v již realizovaných projektech v prioritní ose 1. Realokované prostředky budou v prioritní ose 2 využity na navýšení stávajících, případně realizaci nových projektů krajů zaměřených na podporu sociálních služeb a dalších služeb obecného zájmu. Revize se promítla rovněž do aktualizace přílohy č. 8 Indikativní výpočet rozdělení prostředků OPZ na kategorie regionů.

 

Aktualizovaný harmonogram výzev OPZ najdete zde: https://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev-opz

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI