Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 74. výzvu na výstavbu a rekonstrukci polyfunkčních komunitních center.

Výzva č. 74 „Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center“ je vyhlášena v rámci specifického cíle 2.1  IROP „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.

Polyfunkční komunitní centra na rozdíl od klasických komunitních center pokrývají větší škálu cílových skupin a zaměřují se současně na sociální služby, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity, environmentální služby a jejich využití.

Podporované aktivity: 

  • stavba, rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí, vybavení pro zajištění provozu zařízení pro poskytování služeb a aktivit polyfunkčního komunitního centra

Žadatelé:

  • kraje
  • obce
  • dobrovolné svazky obcí
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
  • nestátní neziskové organizace
  • církve nebo církevní organizace

Místo realizace: Celá ČR kromě hl. m. Prahy

Uznatelné výdaje: 10 – 20 mil. Kč

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Termín podávání žádostí: od 19. května do 16. listopadu 2017

Alokace: 140 mil. Kč

Odkaz na výzvu zde.

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: info@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI