Smart Grids II nabízejí provozovatelům přenosných soustav stamiliony na zkvalitnění energetické sítě

Smart Grids II nabízejí provozovatelům přenosných soustav stamiliony na zkvalitnění energetické sítě

Cílem Výzvy IV programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR. Dotvoření plně funkčního a propojeného vnitřního trhu s elektřinou a zajištění spolehlivých vedení výkonů v rámci trhů s elektřinou v EU.

Podporované aktivity

  • Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Kdo může žádat o dotaci

  • Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy)

Cílové skupiny

  • Podnikatelský subjekt (provozovatel přenosové soustavy)

Celková alokace výzvy: 500 milionů Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše finanční podpory: 10 milionů Kč

Maximální výše finanční podpory: 500 milionů Kč

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

Minimálně 60 % způsobilých nákladů

Datum vyhlášení výzvy: 3. 4. 2018

Projekt lze podávat: od 3.4. 2018 do 28. 12. 2018.

Časová a místní způsobilost výdajů

Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2022.

Místo realizace: Území ČR mimo hl. m. Prahy

Místo dopadu: Celá ČR

Odkaz na výzvu zde.

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI