Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Program Snížení energetické náročnosti veřejných budov spadá do Operačního programu

Životní prostředí 2014 – 2020. Cílem programu je snížit konečnou spotřebu energie a snížit

spotřebu neobnovitelné energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů.

 

Podporované aktivity

 • Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:
  • zateplení obvodového pláště
  • výměna a renovace otvorových výplní
  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací
  • realizace systémů využívající odpadní teplo
  • výměna zdroje tepla pro vytápění s výkonem nižším než 5MW
  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění.
 • Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícícho

fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody.

 

Cílové skupiny

 • program je určen pro všechny veřejné subjekty

 

Typy příjemců

 • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • příspěvkové organizace, státní podniky, organizační složky státu
 • vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby
 • spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve, náboženské společnosti a jejich svazky

 

Výše dotace

 • maximální výše podpory – 70 %
 • alokace na výzvu: 3 mld. korun

 

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 29.9.2017

Rádi vám pomůžeme s přípravou dotační žádosti.

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: info@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI