Stáže ve firmách

Stáže ve firmách

Jako podnikatelé máte možnost získat dotaci a zapojit se do projektu „Stáže ve firmách 3 – Vzdělávání praxí“Stáže ve firmách 3 – Cesta pro mladé“

Podnikatelské subjekty, které se zapojí do projektu, mají ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají.

Možností (nikoli povinností) je tyto stážisty následně zaměstnat. I v tomto případě však budou náklady na stáž hrazeny z fondů Evropské unie.

Je možné se pro Vás zapojit buď do projektu Vzdělávání praxí (stáže pro nezaměstnané a znevýhodněné na trhu práce, např. osoby starší 50 let či rodiče na/po rodičovské dovolené) na různé pozice, jejich seznam lze nalézt na následujícím odkazu:

http://www.vzdelavanipraxi.cz/firma/detail-clanku-81-sablony

anebo do projektu Cesta pro mladé (stáže pro studenty v posledních ročnících studia):

http://www.cestapromlade.cz/firma/detail-clanku-99-stazove-pozice-ktere-muzete-nabidnout

Kde u každé šablony/pozice je specifikována činnost, kterou bude stážista vykonávat  a vy jako mentor vykonávat.

U obou těchto projektů jsou podmínky na mentora (tedy Vás jako mentora tomu stážistovi), kde u jednotlivých pozic jsou tyto podmínky různé, záleží jakou pozici požadujete. Tyto podmínky se týkají dosažené úrovně vzdělání, doby praxe, rekvalifikace, certifikáty apod.

Pokud splňujete podmínky na mentora, budete stážistu vést, „vychovávat“ si ho a v případě vzájemné spokojenosti ho následně můžete zaměstnat či se domluvit na jakékoli spolupráci, tedy není povinností ho zaměstnat.

Stáže může realizovat fyzická (podnikající) a/nebo právnická osoba:

  • která má sídlo nebo místo podnikání na území ČR
  • která má (nebo uzavře) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a
  • která funguje minimálně 6 měsíců.

Výše dotace:

  • až do výše 100 000,- Kč  za jednu realizovanou stáž

Realizátorem projektů je Fond dalšího vzdělávání (více informací o projektu najdete na  www.vzdelavanipraxi.cz a www.cestapromlade.cz)

V případě zájmu o dotaci na realizaci stáže nás prosím kontaktujte na tel. 723 845 238 nebo emailu dotace2009@dotace2009.cz

Anebo nás kontaktujte pomocí našeho kontaktního formuláře, kde prosím specifikujte, na jakou pozici byste chtěli stážistu získat a zdali splňujete podmínky na mentora u konkrétní vybrané pozice.

ZÍSKAT DOTACI