Neziskové organizace

20.1.2020

Výzva „Oslo“ podpoří vznik adaptačních strategií na změnu klimatu

Cílem výzvy je příprava a přijetí strategických dokumentů (adaptačních strategií), které stanoví dlouhodobý přístup obcí, měst a regionů k projevům změn klimatu. Podmínkou úspěšného ukončení projektu je přijetí vytvořené Adaptační strategie výkonným orgánem, který rozhoduje o jejím uplatňování na území, pro […]
20.1.2020

Aktuální výzvy fondů EHP a Norska podpoří kulturu a umění

V současnosti jsou otevřené 4 výzvy podporující kulturu a umění – Současné umění, Umělecká a kulturní kritika, Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem a Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví.   Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás […]
16.1.2020

Zdraví z Norských fondů

Podpora prevence duševních onemocnění u dětí, přenosných a nepřenosných onemocnění a posílení role pacientů a pacientských organizací. Výzvy se připravují a budou vyhlašovány od února 2020.
16.1.2020

Vzdělávání z Norských fondů

Podpora projektů mobilit, odborného vzdělávání, posílení inkluze znevýhodněných skupin a institucionální spolupráce mezi subjekty z České republiky a Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Všechny výzvy jsou nyní otevřené.
15.1.2020

Výzva programu Spravedlnost podpoří reintegraci pachatelů

V prvním čtvrtletí 2020 bude vyhlášena výzva Norských fondů na podporu reintegrace osob opouštějící výkon trestu odnětí svobody a na zajištění péče pro vězněné uživatele drog. Podpořené aktivity   Oprávnění žadatelé: Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy Výše dotace 200 000 […]
9.1.2020

Dotace v Praze v roce 2020

Poslední možnosti finanční podpory pro žadatele na území hl. m. Prahy z OP Praha – půl růstu v roce 2020:
7.1.2020

Dotace OP Životní prostředí 2020

Rok 2020 přináší poslední možnosti žádat s námi o dotace z Operačního programu Životní prostředí v současném programovém období. Končící výzvy Jíž za týden, 13. 1. , se zavírají výzvy 119 a 120 na podporu protipovodňové ochrany zastavěných částí obcí a podporu péče […]
3.1.2020

Podpora sociální oblasti

Přehled možností finanční podpory nestátním neziskovým organizacím působících v sociální oblasti z národních fondů:
30.12.2019

Investice pro ZŠ v uhelných regionech

IROP: Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony Podpora je určena na infrastrukturu základních škol ve vazbě na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory. Jedná se tedy o podporu […]
5.12.2019

Dětské kluby a tábory

OP Zaměstnanost výzva č. 107 – Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní […]