Program Spravedlnost

20.1.2021

Výzva programu Spravedlnost Norských fondů

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti jako Partnerem programu vyhlašuje dne 14. ledna 2021 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Spravedlnost. Výzva podporuje vytvoření a […]
24.7.2020

Výzva programu Spravedlnost Norských fondů

V rámci programu Spravedlnost bude vyhlášena jedna otevřená výzva, která se bude dělit na dvě části.Program podporuje zajištění přirozené podpory pachatelů při řešení běžných životních situací.   Oprávnění žadatelé: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy Oprávněný žadatel může […]