Velké podniky

19.4.2021

Blíží se výzva IX programu Aplikace

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje vyhlásit dne 27.5.2021 novou výzvu k předložení projektových žádostí v rámci programu Aplikace. Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. […]
19.4.2021

V rámci končícího OP PIK bude vyhlášená poslední výzva programu Potenciál

Poslední výzvu oblíbeného programu plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásit již 27.5.2021. Jedná se o výzvu s cílem zavádět a navyšovat počet společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Podporuje prohloubení spolupráce společnosti s výzkumnými a vývojovými organizacemi a […]
19.4.2021

Plánovaná výzva programu Inovace

Cílem Výzvy IX Inovace (inovační projekt), jejíž vyhlášení je naplánováno na 28.5.2021, bude posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. To by mělo následně vést k zvýšení inovační výkonnosti podniku. Parametry Termín příjmu žádostí: 06.2021 – 30.09.2021 Disponibilní prostředky Výzvy: 1 mld. Výše dotace: […]
16.9.2020

Nová výzva Inovace podporuje zvýšení know-how firem a jejich efektivnost

Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů […]
1.9.2020

Výzva Potenciál podporuje investice pro podnikatele včetně velkých podniků

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity, prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst. Alokace programu: 1 100 000 000 Kč Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký […]
24.6.2020

Nové výzvy pro podnikatele v roce 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vstupuje do posledního roku svého trvání. Na jaké výzvy se můžeme připravit?   Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s výstupy v podobě prototypů, funkčních vzorků, průmyslových či […]
4.5.2020

Podpora zefektivnění výroby a zavádění nových výrobků či služeb pro podniky všech velikostí

V souladu s cíli Programu se podprogram 1 zaměří na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti […]