Výzkumné organizace

20.11.2019

Inovační partnerství s Prahou

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství. Podporovanou aktivitou je uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství. Výstupem inovačního […]
19.11.2019

Podpora rozvoje inovační infrastruktury v Praze

Cílem výzvy je vznik a rozvoj kapacit (a zprostředkovaně služeb) podpůrné inovační infrastruktury (vědecko-technických parků, technologických parků, podnikatelských inkubátorů, akcelerátorů apod.) na území hlavního města Prahy, která povede k zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty (zejména malými a středními podniky) […]
8.11.2019

Přehled dotací pro inovační centra a podniky

Přehled dotačních nabídek pro probíhající a nadcházející výzvy určené inovačním centrům a podnikům v oblasti inovačních koncepcí.   V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý […]
5.11.2019

Zbavte se odpadů efektivně a ekologicky s dotací až na 85 % nákladů

Mezi hlavní cíle výzvy č. 133 patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy […]
4.11.2019

Získejte podporu pro výzkumnou činnost podniků napříč státy

Program je určený na podporu specificky zaměřených VaV (výzkum a vývoj) konsorcií, podmínkou je zastoupení malých a středních podniků (MSP) provádějících výzkum a vývoj. Členy konsorcia mohou být i výzkumné organizace, navíc tyto mohou získat podporu až 100% z nákladů. […]
23.10.2019

Budování spolupráce v Partnerství znalostního transferu

Hlavním cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpořit rozvoj oboustranně prospěšné spolupráce mezi podnikatelskou sférou a výzkumnými organizacemi. JAKÉ AKTIVITY BUDOU PODPOROVÁNY? vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, přičemž znalostní […]
10.10.2019

Zahájení programu Zdraví a další výzvy z Norských fondů

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 proběhlo v prostorech Velkopřevorského paláce v Praze slavnostní zahájení programu Zdraví. Zahajovací konference se zúčastnilo více než 100 zástupců zdravotnických organizací, státních institucí i neziskových a pacientských organizací. Program Zdraví je zaměřen na tři hlavní […]
1.10.2019

Nové výzvy programu Aplikace a Inovace pro podnikatele

27. září byly v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost otevřeny 2 nové výzvy zaměřené na podporu podnikatelů ve výzkumu, vývoji a inovacích jejich činnosti. Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, […]
16.9.2019

Výstavba či rozšíření a provoz inovační infrastruktury (výzvy v rámci ITI – Brno, Hradec Králové/Pardubice, Olomouc)

Program Služby infrastruktury (dříve znám pod názvem Prosperita) se zaměřuje na podporu vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelskou sférou, především díky rozvoji vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů. Výše dotace: Aktivita a) poskytování služeb inovačním podnikům […]
16.8.2019

Nové výzvy na třídění a recyklace odpadů nejen pro obce

Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří  ČR dalšími prostředky z evropských fondů. Na odpadové hospodářství uvolní 600 milionů korun. S jejich pomocí mohou města, obce i firmy usnadnit občanům třídění, zvýšit energetickou soběstačnost a snížit množství odpadů končících na […]