životní prostředí

2.9.2020

Výzva na podporu vzniku potravinových bank

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 1. 9. 2020 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR  výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí o podporu: 1.9.2020 (9:00 hodin) – 15.3.2021 (20:00 hodin) Celkové […]
17.7.2020

Možnost financování mobilního monitoringu kvality ovzduší

Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlašuje výzvu č. 2A „Tromso“. Alokace výzvy: 65 000 000 Kč  Výše dotace na projekt: 5 200 000 Kč […]