Farní charita Praha 1 – Nové Město

Farní charita Praha 1 – Nové Město

„Komunitní centrum Žitná“ ,
registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000243
http://programmari.cz/komunitni-centrum-zitna/