Základní škola HANSPAULKA a Mateřská škola KOHOUTEK

Základní škola HANSPAULKA a Mateřská škola KOHOUTEK

„Praha je náš nový domov“, registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000056

http://www.zshanspaulka.cz/index2.htm