V rámci končícího OP PIK bude vyhlášená poslední výzva programu Potenciál

V rámci končícího OP PIK bude vyhlášená poslední výzva programu Potenciál

Poslední výzvu oblíbeného programu plánuje Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásit již 27.5.2021. Jedná se o výzvu s cílem zavádět a navyšovat počet společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Podporuje prohloubení spolupráce společnosti s výzkumnými a vývojovými organizacemi a taktéž tvorbu kvalifikovaných pracovních míst.

Parametry

 • Termín příjmu žádostí: 06.2021 – 26.08.2021
 • Disponibilní prostředky Výzvy: 1 mld.
 • Výše dotace: 2 mil. – 50 mil. Kč
 • Druh výzvy: kolová
 • Realizace projektu: území celé České republiky mimo hlavní město Praha
 • Dotace je pro: malé, střední a velké podniky

Cílem podpory je:

 • podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity
 • prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi
 • tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky
 • zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Zaměření dotace:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

Výše dotace

 • výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace

Náklady, které lze platit z dotace:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/