V říjnu se otevře další kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V říjnu se otevře další kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova

V srpnu byla schválena nová pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro podzimní 5. kolo příjmu žádostí. V tomto kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun.

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Podporované aktivity:

Budou podpořeny tyto oblasti:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • ustájovací a chovatelská zařízení
 • skladovací kapacity
 • nosné konstrukce trvalých kultur
 • stavby pro zahradnictví
 • budování peletáren
 • nově budou podporovány: nádrže na zadržení srážkových vod ze střech, sadba pro nové výsadby révy vinné, ovocné sady, chmelnice nebo školkařské výroby, které mají závlahový systém, stavby a technologie zvyšující biologickou bezpečnost chovu

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • ustájovací a chovatelská zařízení
 • skladovací kapacity
 • nosné konstrukce trvalých kultur
 • stavby pro zahradnictví
 • budování peletáren
 • nově budou podporovány: nádrže na zadržení srážkových vod ze střech, sadba pro nové výsadby révy vinné, ovocné sady, chmelnice nebo školkařské výroby, které mají závlahový systém, stavby a technologie zvyšující biologickou bezpečnost chovu

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 • investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, skladování i investice související s uváděním produktů na trh (i výstavba a rekonstrukce budov)
 • nově bude podporována: výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků: zmrzliny, sucharů a sušenek, trvanlivých cukrářských výrobků, makaronů, nudlí, kuskusu, kakaa, čokolády a cukrovinek

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

 • retenční nádrže nebo opatření na zpomalení odtoku vody a snížení odnosu splavenin zpomalením rychlosti vody prostřednictvím hrazení bystřin nebo stabilizací strží

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách

 • snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami
 • nově budou podporovány: obnova lesního potenciálu po škodách způsobených biotickými škůdci (kalamitní porosty), obnova porostů poškozených suchem

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

 • zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů prostřednictvím navýšení podílu a zlepšení zdravotního stavu melioračních a zpevňujících dřevin.
 • změna: navýšení míry podpory z 50% na 100%

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

 • investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu
  lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

 • inovace na podporu biohospodářství, biologickou rozmanitost, ekosystémové služby, funkčnost půdy
 • inovativní výrobky a služby
 • omezení posklizňových ztrát a plýtvání potravinami
 • Nově je podporováno: Otevření nových příležitostí v oblasti produktů a trhů pro prvovýrobce nebo v oblasti jakosti a bezpečnosti potravin a zdravého životního stylu
 • Nově jsou uznatelnými výdaji: výdaje na propagaci, výdaje spojené se šířením výsledků projektu, vytvoření SWOT analýzy, zřízení internetových stránek

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 • zavádění nových nebo významně zlepšených produktů, postupů, nebo technologií

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

 • Vznik a koordinace spolupracujících subjektů – Podpora spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů – (např. tvorba studií, podnikatelského plánu)

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

 • Vznik a koordinace spolupracujících subjektů (např. společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej).

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

 

Příjem žádostí:

Bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 10. října 2017 8:00 hodin do 30. října 2017 13:00 hodin.

Zároveň je možné se přihlásit na semináře, které organizuje Ministerstvo zemědělství.

Více info zde.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete zde.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám prověříme možnosti a pomůžeme s nastavením i administrací žádosti o dotaci. Kontaktní údaje: dotace@celkom.cz či jankovska@dotace2009.cz. Telefon: +420 228 226 623.

ZÍSKAT DOTACI