Výzva na podporu vzniku potravinových bank

Výzva na podporu vzniku potravinových bank

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje ke dni 1. 9. 2020 prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR  výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Příjem žádostí o podporu: 1.9.2020 (9:00 hodin) – 15.3.2021 (20:00 hodin)

Celkové finanční prostředky na projekt: 500 000 Kč (bez DPH) – 50 000 000 EUR (vč. DPH)

  • Maximální výše podpory: 95 % z celkových výdajů

Celková dotace na všechny projekty: 150 000 000 Kč

Hlavní cílové skupiny: Potravinové banky

Cílové území: Celá ČR

Podporovaná aktivita: Předcházení vzniku komunálních odpadů

Vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank

  • budování či rekonstrukce skladů potravin
  • nákup svozové a manipulační techniky
  • pořízení vybavení skladů potravin

V rámci této výzvy nelze podpořit jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nákup traktoru nebo malotraktoru.

Oprávnění žadatelé

  • Projekty mohou předkládat pouze stávající potravinové banky, tedy organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, nebo instituce, které zdarma poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi a bez přístupu k základním potravinám.
  • Subjekt musí být v době podání žádosti členem České federace potravinových bank (registrována na Ministerstvu vnitra ČR).
  • Žádosti může předkládat také Česká federace potravinových bank.


Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31.12.2023

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/