Výzva „Oslo“ podpoří vznik adaptačních strategií na změnu klimatu

Cílem výzvy je příprava a přijetí strategických dokumentů (adaptačních strategií), které stanoví dlouhodobý přístup obcí, měst a regionů k projevům změn klimatu.

Podmínkou úspěšného ukončení projektu je přijetí vytvořené Adaptační strategie výkonným orgánem, který rozhoduje o jejím uplatňování na území, pro které je zpracovávána (např. rada kraje/obce, dozorčí rada, apod. obdobný výkonný orgán, dle charakteru adaptační strategie). Bez přijetí Adaptační strategie výkonným orgánem jsou výdaje projektu považovány za nezpůsobilé.

Zpracovávaná adaptační strategie musí respektovat národní Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015), tzv. Národní adaptační strategii, zejména základní principy adaptace na změnu klimatu, které tato národní strategie identifikuje (viz str. 25 Národní adaptační strategie).

Oprávněnými žadateli jsou veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice.

Výše grantu 130 000 až 1 300 000 Kč

Míra podpory 90 %

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant 15. 3. 2020

Projekty musí být ukončeny do 30. 4. 2024.

 

Pokud máte o popsané výzvy zájem, případně potřebujete další informace, kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz. Představíme Vám celý projektový proces

Lze domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/