Výzva Potenciál nabízí financování poloviny nákladů pro průmyslový výzkum a vývoj

Výzva Potenciál nabízí financování poloviny nákladů pro průmyslový výzkum a vývoj

S příchodem října se otevřela v pořadí již šestá výzva programu Potenciál. Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Alokace programu: 1 000 milionů Kč

Dotace na: pořízení výzkumného vybavení

Jaké aktivity budou podporovány

 • založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů; jedná se např. o vybavení konstrukčních oddělení, laboratoří, zkušebního a testovacího zázemí, prototypových dílen, pořízení simulačních a výpočtových SW aj.

Způsobilé výdaje

 • pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, technologií, zařízení, hardwaru či sítí
 • nákup pozemků, pořízení novostaveb, rekonstrukce včetně služeb projektantů
 • obstarání práv duševního vlastnictví, licencí, softwaru a povinnou publicitu

Kdo může žádat o dotaci

 • podniky malé a střední velikosti
 • velké podniky (pouze v kódu intervence 063 a 065*)
 • žadatelem mohou být organizace vlastněné 100% veřejným sektorem.
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

* Projekty velkých podniků se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (065) a projekty realizované velkými podniky spolu s malými a středními podniky (063)

Výše dotace

 • Míra podpory je stanovena na 50 % pro všechny velikosti podniků.
 • Minimální výše dotace je 2 miliony Kč
 • Maximální výše dotace je 30 milionů Kč

Specifické podmínky výzvy:

 • musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu a vývoje budou použity ve výrobě (výzkum s výrobním potenciálem).
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci ČR bude ověřena v rámci hodnocení projektu
 • příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek

Trvání výzvy

Výzva je otevřena do 16. 12. 2019

 

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/