Výzva Potenciál podporuje investice pro podnikatele včetně velkých podniků

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity, prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi a tvorbu kvalifikovaných pracovních míst.

Alokace programu: 1 100 000 000 Kč

Velikosti podniků: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik

V případě velkých podniků lze podporu poskytnout pouze na:

 1. na projekty velkých podniků s významným pozitivním dopadem na životní prostředí,
 2. na projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.
Konkrétní podmínky pro velké podniky

Pozor! Velké podniky mohou žádat (VP) pouze za předpokladu, kdy:

 • hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. V tomto případě je nutné, aby společně podaný projekt obsahoval specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele – VP spolupracovat s MSP na realizaci tohoto projektu. VP může v tomto případě pokrýt všechny náklady projektu infrastruktury výzkumu a vývoje (kód intervence 063). Podmínkou přímé spolupráce je závazek MSP využívat minimálně z 30 % strojního času pořízenou infrastrukturu po dobu udržitelnosti projektu (5 let).
 • projekt má významný pozitivním dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065);

Podporované aktivity:

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Způsobilé výdaje:

 • investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • investice do budov (novostavby a stavební úpravy)
 • náklady na novostavbu a stavební úpravymohou dosáhnout nejvýše 40 % celkových způsobilých investičních výdajů
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku lze zahrnout pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt

Míra podpory

 • Míra podpory je stanovena na 50 % bez ohledu na velikost podniku
 • Maximální výše výdajů je 50 milionů Kč

Základní podmínky pro získání dotace

 • musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu a vývoje budou použity ve výrobě (výzkum s výrobním potenciálem).
 • reálné tržní uplatnění.

Příjem žádostí: 4. 9. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 23. 11. 2020

Podporované činnosti podnikání zde.

V případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/