Výzvy na podporu sociálního bydlení

Výzvy na podporu sociálního bydlení

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP.

OP: Integrovaný regionální operační program

Výzva č. 83 – Sociální bydlení – integrované projekty ITI

Podporované aktivity:

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy.

Kdo může žádat o dotaci:

 • obce
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Cílové skupiny:

Osoby v bytové nouzi (např. osoby spící venku, osoby po opuštění věznice, osoby na veřejné komerční ubytovně, osoby, které dostali výpověď z nájemního bytu atd.)

 

Celková alokace výzvy: 250 558 619,- Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: de minimis:

 • obce: 15 000 000 Kč
 • nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč

Forma podpory: ex post

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • Obce 10 %
 • NNO 5 %
 • Církve 5 %
 • Církevní organizace 5 %

Datum vyhlášení výzvy: 29. 6. 2018, 16:00

Projekt lze podávat:

 • Od 17. 7. 2018, 16:00
 • Do 31. 12. 2019, 16:00

 

Časová a místní způsobilost výdajů:

Realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2023

Místo realizace: Území vymezené ve strategiích ITI – Brněnské, Plzeňské metropolitní oblasti, a Ústecko-Chomutovské aglomeraci.

Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu. Mimo území hl. m. Prahy. Území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii ITI) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Druh výzvy: Průběžná

Výzva č. 84 – sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ

Podporované aktivity: 

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy.

Kdo může žádat o dotaci:

 • obce
 •  nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Cílové skupiny:

Osoby v bytové nouzi (např. osoby spící venku, osoby po opuštění věznice, osoby na veřejné komerční ubytovně, osoby, které dostali výpověď z nájemního bytu atd.)

Celková alokace výzvy: 57 928 923 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: de minimis:

 • obce: 15 000 000 Kč
 • nestátní neziskové organizace církve a církevní organizace: 14 210 000 Kč

 

Forma podpory: ex post

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • Obce 10 %
 • NNO 5 %
 • Církve 5 %
 • Církevní organizace 5 %

Datum vyhlášení výzvy: 29. 6. 2018, 16:00

Projekt lze podávat:

 • Od 17. 7. 2018 od 16:00
 • Do 31. 12. 2019 do 16:00

Časová a místní způsobilost výdajů:

Realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2023

Místo realizace: Území aglomerace vymezené ve schváleném integrovaném plánu rozvoje území Liberecko – Jablonecké, Karlovarské, Zlínské a Mladoboleslavské aglomerace. Rozhodující není sídlo žadatele, ale místo realizace projektu.

Území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace v integrovaném plánu rozvoje území) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.

Druh výzvy: Průběžná

Výzva č. 85 – Sociální bydlení – integrované projekty CLLD

Podporované aktivity:

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy.

Kdo může žádat o dotaci:

 • obce
 •  nestátní neziskové organizace
 •  církve
 • církevní organizace

Cílové skupiny:

Osoby v bytové nouzi (např. osoby spící venku, osoby po opuštění věznice, osoby na veřejné komerční ubytovně, osoby, které dostali výpověď z nájemního bytu atd.)

Celková alokace výzvy: 380 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:

 • De minimis –
  • obce – 15 000 000 Kč
  • Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace – 14 210 000 Kč
 • Celkových způsobilých výdajů v režimu SOHZ je 99 000 000,- Kč

Forma podpory: ex post

Míra spolufinancování ze strany žadatele: 5 %

Datum vyhlášení výzvy: 29. 6. 2018 od 16:00

Projekt lze podávat:

 • Od 17. 7. 2018 od 16:00
 • Do 31. 12. 2019 do 16:00

Časová a místní způsobilost výdajů:

Realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2023.

Místo realizace: Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD

Druh výzvy: Průběžná

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference:

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI