Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Praze

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v Praze

Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Podporované aktivity

Podporované aktivity Aktivity převedené do jednotek
1. Personální podpora
1.1 Dvojjazyčný školní asistent 1.1.1 Dvojjazyčný školní asistent na 0,5 úvazku
2. Přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách
2.1 Interkulturní pracovník/Komunitní tlumočník 2.1.1 Interkulturní pracovník/Komunitní tlumočník na 0,1 úvazku

2.1.2 Interkulturní pracovník/Komunitní tlumočník na 10 hodin

2.2 Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka 2.2.1Intenzivní jazykové kurzy ČDJ pro MŠ

2.2.3 Prázdninové kurzy ČDJ

3. Projektová výuka
3.1 Projektová výuka 3.1.1 Třídní projekt jednorázový pro 1 třídu

3.1.5 Třídní projekt dopolední jednorázový pro 1 třídu MŠ

4. Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol
4.1 Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků 4.1.1 Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol v rozsahu 8 hod

4.1.2 Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol v rozsahu 40 hod

4.1.3 Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol v rozsahu 60 hod

4.1.4 Skupinové vzdělávání pedagogického sboru v rozsahu 8 hodin

4.2 Stáže pedagogických pracovníků 4.2.1 Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků
5. Komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol
5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí 5.1.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
5.2 Komunitně osvětová setkávání 5.2.1 Komunitně osvětové setkání 2 hodinové

5.2.2 Komunitně osvětové setkání 4 hodinové

Cílové skupiny

  • Hlavní město Praha
  • Městské části hl. m. Prahy
  • Mateřské, základní, střední školy včetně konzervatoří

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Celková alokace výzvy: 300 mil. Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 tis. Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 6 mil. Kč

Výpočet maximálních nákladů: 500 tis. + (počet žáků školy * 3 000 Kč)

 

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

Hlavní město Praha: 5 %

Městské části hl. m. Prahy: 5 %

Právnické osoby vykonávající činnost škol zapsané ve školském rejstříku: 0 %

Státní mateřské, základní, střední školy včetně konzervatoří: 50 %

 

Datum vyhlášení výzvy: 5. 12. 2018

Ukončení příjmu žádostí: do 3. 7. 2019 // 26. 9. 2019

 

Časová a místní způsobilost výdajů

Maximální doba realizace projektu je 30 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2021.

Místo realizace: Hl. m. Praha

Místo dopadu: Hl. m. Praha

Druh výzvy: Průběžná

Forma podpory: ex-ante

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/