Zahájení programu Zdraví a další výzvy z Norských fondů

Zahájení programu Zdraví a další výzvy z Norských fondů

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 proběhlo v prostorech Velkopřevorského paláce v Praze slavnostní zahájení programu Zdraví. Zahajovací konference se zúčastnilo více než 100 zástupců zdravotnických organizací, státních institucí i neziskových a pacientských organizací.

Program Zdraví je zaměřen na tři hlavní cíle. Prvním je zvýšení podpory duševního zdraví a pohody u dětí. Jedná se o pokračující podporu duševního zdraví z předchozího programového období, nově zacílenou na děti a dospívající. Druhým cílem je podpora nástrojů zlepšujících prevenci a včasné rozpoznání příčin onemocnění a též opatření zaměřená na správné užívání antibiotik. V neposlední řadě program cílí na posílení role pacientů a postavení pacientských organizací ve zdravotnickém sektoru.

 

Dokumenty ke stažení

 

 

Přehled plánovaných výzev v programech Fondů EHP a Norska 2014-2021

 

Bilaterální spolupráce
2. otevřená výzva Výzva vyhlášena!

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené
výzvy až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Program Kultura
Kulturní dědictví říjen 2019
2. čtvrtletí 2020
Současné umění říjen 2019
1. čtvrtletí 2021
Umělecká kritika říjen 2019
Budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem říjen 2019
Program Výzkum
Podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 4. čtvrtletí 2019
Program Vzdělávání
Projekty institucionální spolupráce 4. čtvrtletí 2019
4. čtvrtletí 2020
Projekty mobilit 4. čtvrtletí 2019
4. čtvrtletí 2020
Projektů odborného vzdělávání a přípravy 4. čtvrtletí 2019
4. čtvrtletí 2020
Projekty inkluzivního vzdělání 4. čtvrtletí 2019
4. čtvrtletí 2020
Program Zdraví
Prevence duševního onemocnění u dětí 4. čtvrtletí 2019
Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění 4. čtvrtletí 2019
MGS* – posílení role pacientů a pacientských organizací 4. čtvrtletí 2019
MGS* – Prevence duševního onemocnění u dětí 4. čtvrtletí 2019
MGS* – Podpora a péče o pacienty s demencí 4. čtvrtletí 2019
Program Životní prostředí
Zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech 4. čtvrtletí 2019
Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší 4. čtvrtletí 2019
1. čtvrtletí 2022
Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod 1. čtvrtletí 2020
Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám 4. čtvrtletí 2019
2. čtvrtletí 2021
MGS* – Zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech 4. čtvrtletí 2019
MGS* – Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší 1. čtvrtletí 2021
MGS* – Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám 4. čtvrtletí 2019
MGS* – průřez všemi oblastmi 1. čtvrtletí 2020