Zaměstnavatelé mohou podpořit rozvoj svých zaměstnanců

Zaměstnavatelé mohou podpořit rozvoj svých zaměstnanců

V rámci operačního programu Zaměstnanost je vyhlášena výzva s cílem zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, zároveň také soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšení adaptibility starších pracovníků.

Výzva č. 03_19_110

Podporované aktivity:

 • Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.
 • Podporované oblasti vzdělávání: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor.

Povinná aktivita:

Projekt musí obsahovat alespoň jednu z následujících aktivit:

 • Obecné IT
 • Specializované IT
 • Technické a jiné odborné vzdělávání

 

Kdo může žádat o dotaci:

 • Profesní a podnikatelská sdružení
 • Zastřešující organizace nestátních neziskových organizací
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností

Cílové skupiny:

 • Zaměstnanci obchodních společností, zaměstnanci OSVČ, zaměstnanci, kteří jsou sdruženi v profesních a podnikatelských sdruženích
 • Zaměstnanci NNO, sdružení v zastřešujících organizacích
 • Zaměstnanci účelových zařízení registrovaných církví a náboženských společností

Celková alokace výzvy: 800 000 000 Kč

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu:

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 2 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 30 000 000 Kč

Forma podpory: ex ante

Míra spolufinancování ze strany žadatele:

 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost – 0 %
 • Zájmová sdružení právnických osob, která nevykonávají veřejně prospěšnou činnost – 15 %

Datum vyhlášení výzvy: 10. 1. 2019

Projekt lze podávat:

 • od: 17. 1. 2019 od 6:00 h.

 • do: 30.4.2019 do 8: 00 h.

Časová a místní způsobilost výdajů:

Maximální doba realizace projektu je 36 měsíců, realizace projektu musí být ukončena do 30. 6. 2022.

Místo realizace: ČR bez hl. m. Prahy

Druh výzvy: Průběžná

Odkaz na výzvu https://www.esfcr.cz/vyzva-110-opz.

 

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na dotace@celkom.cz.

Reference

Reference na vybrané realizované projekty pro různé organizace naleznete níže a je možné se z těchto úspěšných projektů inspirovat. Naše úspěšnost v získání těchto dotací je cca 90 %.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/

ZÍSKAT DOTACI