Získejte podporu pro výzkumnou činnost podniků napříč státy

Získejte podporu pro výzkumnou činnost podniků napříč státy

Program je určený na podporu specificky zaměřených VaV (výzkum a vývoj) konsorcií, podmínkou je zastoupení malých a středních podniků (MSP) provádějících výzkum a vývoj. Členy konsorcia mohou být i výzkumné organizace, navíc tyto mohou získat podporu až 100% z nákladů.

Program se zaměřuje na spolufinancování nadnárodních či přeshraničních tržně orientovaných výzkumných projektů. Řešení projektů může být vývoj nových výrobků, technologických procesů a služeb. Očekává se, že výsledky činnosti budou zavedeny na trh do dvou let po ukončení projektu. Podmínkou je vytvoření konsorcia mezi minimálně 2 podniky ze 2 členských států Eurostars (EU plus několik dalších).

Kritéria programu

 • Minimální počet řešitelů projektu jsou 2 právnické osoby ze dvou účastnických zemí Eurostars.
 • Projekt musí být koordinován výzkumně zaměřeným MSP. Tzn. firmou, která realizuje 10% ročního obratu ve výzkumu nebo vývoji, nebo má 10% zaměstnanců činných v těchto aktivitách.
 • Doba řešení projektu je maximálně 3 roky.
 • Komerční uplatnění výsledků řešení musí být uvedeno do 2 let po ukončení projektu.
 • Hlavní řešitel, nebo všechny zúčastněné MSP s vlastním VaV, vynakládá min. 50% finančních prostředků v rámci projektu.
 • Realizace projektu je možná i v Praze

Na co lze dotaci použít

 • mzdy pracovníků, užitý materiál
 • smluvní výzkum, odpisy
 • režijní náklady

Výše podpory

 • získáte podporu na 50–60 % vašich nákladů
 • výzkumné organizace mohou získat podporu až 100 %
 • maximálně cca 12 milionů Kč podpory je v projektu na náklady partnerů z ČR (v ČR max. 4 mil. Kč na projekt/rok)

Co dotační program podporuje

 • výzkumná a vývojová činnost – práce lidí, kteří mají za cíl přicházet na trh s inovativními postupy a řešeními
 • pokrytí souvisejících nákladů – náklady spojené s výzkumem nebo vývojem, náklady na materiály, režie, služby a jiné

případě projevení zájmu o popsané výzvy či jiné informace obsažené v dokumentu jsme připraveni podat další informace a náležitě představit celý projektový proces.

Kontaktujte nás přes e-mailovou adresu jankovska@dotace2009.cz.

Lze si také domluvit telefonickou či osobní konzultaci záměru a podrobnější nastínění výzvy.

Máte zájem o některou z dotačních možností nebo jiný druh spolupráce?

Zdarma Vám vyhodnotíme Váš projektový záměr z hlediska možnosti získání grantu či dotace z EU. Dokážeme připravit Váš projekt od A do Z a také vymyslet kompletní projektový záměr na základě profilu Vaší organizace a na základě toho, na co byste chtěli získat dotace.

V případě, že Váš záměr nebude zapadat přímo do některého z dotačních programů, budou Vám nabídnuty cesty či doporučení k případným modifikacím původního záměru tak, aby byl vyhovující a mohl se ucházet o dotaci. To vše zcela bezplatně ať už bude Vaše finální rozhodnutí jakékoli.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat a využijte bezplatného prověření dotačních možností právě pro tento Váš konkrétní záměr. Částku za úspěšnost projektu lze hradit z tzv. nepřímých nákladů, tedy z rozpočtu schváleného projektu.

Vybrané reference naleznete na odkaze: http://dotace.celkom.cz/reference/